Lue Seppo Kankaan toimittama juttu kokonaisuudessaan Kalajokilaakson verkkolehdestä 

Joki ICT:n toimitusjohtaja Petri Kinnusen mielestä kuntien sähköisissä palveluissa on vielä paljon kehitettävää

Meidän tehtävämme on vapauttaa kuntien voimavarat niiden päätehtävän eli palvelutuotannon hoitamiseen. Me huolehdimme siitä, että kuntien ICT-infra on sellainen, jonka päälle voi rakentaa hyvin toimivan ja tehokkaan kunnallisen palvelutoiminnan.

Näin kiteyttää toimitusjohtaja Petri Kinnunen kuntaomisteisen Joki ICT:n olemassaolon syyn. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sitä se ei todellakaan ole.

Kunnissa on kymmeniä ellei satoja erilaisia järjestelmiä. Suljetut rajapinnat vaikeuttavat niiden yhteensovittamista. Yhteistyön kehittämiselle on suuri tarve, Kinnunen kertoo.

Yhteistyöllä kunnat luonnollisesti hakevat myös kustannussäästöjä. Niitä syntyy synergioiden kautta.

Kunnat ovat tehneet paljon päällekkäistä työtä. Samoja ongelmia on ratkottu yhtä aikaa monessa paikassa. Laajemmat hartiat tuovat myös toimintavarmuutta, Petri Kinnunen luettelee.

Järjestelmäprojekteissa yhteistyöstä on merkittävä hyöty, kun kunnat hankkivat tai päivittävät järjestelmiä yhtä aikaa. Se säästää rahaa ja aikaa.

Joki ICT syntyi aikoinaan Osuuskunta PPO:n ja alueen kuntien yhteisyritykseksi. Osuuskunta irtautui siitä vuonna 2016. Sen jälkeen yritys on kasvanut ja laajentunut erittäin voimakkaasti.

Liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kymmenkertaistuneet, Kinnunen kertoo.

Toimipaikat Joki ICT:llä on Ylivieskan pääpaikan lisäksi Raahessa, Kalajoella, Nivalassa, Haapavedellä ja Kannonkoskella. Henkilökuntaa on muissakin kunnissa.

Alkuperäisiä omistajakuntia on 17, jotka ovat osakkaina asukasluvun mukaisilla osakemäärillä. 2017 yhtiö päätti, että yhtiöön voidaan ottaa uusia osakkaita yhdellä osakkeella. Nyt omistajia kaikkiaan 31, joista kuntia on 23, kuntayhtymiä 5 ja kuntaomisteisia yhtiöitä 3.

Myös toimialue on laajentunut. Oulun seudulta osakkaiksi tulivat Kempele, Liminka ja Muhos. Samoin pohjoisen Keski-Suomen kuntia on liittynyt yhteistyöhön.

Laajentuminen on yleensä tapahtunut niin, että kunnan omat ICT-asiantuntijat siirtyvät Joki ICT:n palvelukseen. Sitä kautta henkilöstömäärä on kasvanut.

Olemme myös rekrytoineet uutta väkeä. Hyvä yhteistyö oppilaitosten kanssa on helpottanut osaavan työvoiman saantia, Kinnunen mainitsee.

Joki ICT:n omistajakuntaan kuuluvat myös koulutuskeskus Jedu sekä Raahen koulutuskuntayhtymä.

Omistajakuntien toivomuksesta Joki ICT satsaa nyt asiantuntijapalveluihin. Perustehtävänään yhtiö hoitaa myös kuntien tietoliikenneinfran, kapasiteetti- eli palvelinpalvelut sekä työasema- ja tukipalvelut.

Erityisesti tietosuojapalveluihin on tänä päivänä satsattava. Myös tiedolla johtaminen ja siihen tarvittavat työkalut ovat kunnissa tätä päivää, toimitusjohtaja Kinnunen mainitsee.

Kuntalaisille suunnattuja sähköisiä palveluja yritys kehittää Kunta-akkuna -hankkeessa. Parantamisen varaa siinäkin on.

Kunnilla on vielä paljon lomakepohjaisia palveluja, joista pitää oikeasti päästä jo pois. Kenttä on sirpaleinen. Yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista tarvitaan.

Nopea siirtymä etätyöhön korona-aikana haastoi niin Joki ICT:n kuin alueen kunnatkin.

Yhtenäinen tietoverkko helpotti siirtymää tosi paljon. VPN-verkko oli helppo toteuttaa, ja tukea kotikonttoriin voitiin antaa etähallinnalla ongelmatilanteissa. Muutos meni tosi sujuvasti, Petri Kinnunen kertoo.

Tietoturvan suurimmat haasteet liittyivät Kinnusen mukaan siihen, että etäyhteyden käyttäjät saatiin ymmärtämään, mitä työkaluja tai sovelluksia on turvallista käyttää.

Linjattiin nopeasti, mitä voi ja mitä missään tapauksessa ei voi käyttää. Turvattomimmat, kuten Whatsapp, rajattiin pois käytöstä. Perusinfra kyllä on kunnossa tietoturvankin puolesta.

Vanha totuus on, että tietoturvan heikoin lenkki löytyy työtuolin ja näppäimistön välissä.

Petri Kinnunen näkee laajemminkin etätyövalmiuksien edistämisen suurena alueellisena mahdollisuutena.

Kunnalliset kuituyhtiöt ovat tässä tärkeä lenkki. Yhteistyötä kannattaisi tiivistää.