Asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterin henkilötietojen käsittely, päivitetty 12.7.2018
 

Rekisterinpitäjä Joki ICT Oy
Ratakatu 1, 84100 Ylivieska
Yhteyshenkilö Petri Kinnunen
petri.kinnunen[at]jict.fi
+358 44 729 1419
Tietosuojavastaava Anita Rättyä
tietosuoja[at]jict.fi
+358 40 646 0213

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakaspalveluun, tiedottamiseen ja laskuttamiseen.

Asiakkaitamme ovat ensisijaisesti kunnat, jotka omistavat Joki ICT OY:n. Lisäksi asiakkaitamme ovat Pohjois-Pohjanmaan alueen pk-yritykset ja yksityiset henkilöt. Sopimuksen tekijöistä ja/tai heidän nimeämistään yhteyshenkilöistä ja palvelutapahtumissa osallisina olevista henkilöistä muodostuu meille yhteyshenkilörekisteri. 

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely tulee lainmukaiseksi tietosuoja-asetuksen 2016/679  artiklan 6 kohtaan 1b mukaan siinä vaiheessa, kun rekisteröity on toisena osapuolena asiakassopimusta tehdessä tai kun asiakassopimusta valmistellaan.

Oikeutetut edut Asiakkuus antaa meille oikeutetun edun käsitellä yhteyshenkilöiden ja asiakkaiden henkilötietoja toimialaamme liittyvien koulutustilaisuuksien ja seminaarien järjestämiseen sekä palautteiden ja kyselyjen järjestämiseen. Järjestämme tilaisuuksia yksin tai yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Nimi, sukunimi ja kunta-organisaatio tiedot siirretään yhteistyökumppaneillemme koulutus- ja seminaaritilaisuuksia järjestettäessä. Yhteistyökumppaneitamme ovat Innofactor, Microsoft ja Cisco.

Tietojen siirto kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista.


Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Asiakkaidemme sekä yhteyshenkilöidemme henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakkuus tai sopimukset ovat voimassa ja kirjanpitolaki tai muut yrityksen toimintaa säätelevät lait edellyttävät.

Rekisteröidyn oikeudet

 

 


Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi, mikä tarkoittaa sitä, että voit saada itseäsi koskevat tiedot paperilla, sähköisesti jossakin yleisesti käytetyssä tiedostomuodossa tai suullisesti.
 
Pyrimme pitämään henkilötiedot ajan tasalla, mutta jos huomaat, että tietosi ovat vanhentuneet tai virheelliset, sinulla on oikeus pyytää, että ne oikaistaan.
 
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojasi poistettavaksi rekisteristämme, mikäli et ole enää asiakkaamme palveluksessa ja/tai mahdolliset sopimusvastuut on siirretty toiselle henkilölle. 
 
Sinulla on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Toimitamme tällöin pyynnöstäsi tietosi jäsennellyssä muodossa kirjallisena.
 
Pyynnöt osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle Petri Kinnuselle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Mikäli epäilet, että henkilötietojemme käsittely ei vastaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä tai katsot, että oikeuksiasi on loukattu, ota yhteyttä yrityksemme tietosuojavastaavaan, tietosuoja(@)jict.fi tai puh. 040 646 0213.

Mikäli asia ei ratkea tyydyttävästi voit tehdä valituksen suoraan valvovalle viranomaiselle:
https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Perustelu henkilötietojen antamiselle


Sopimus edellyttää aina vastuullisen yhteyshenkilön tietoja.  Mikäli yhteyshenkilön tietoja ei saada, asiakkuussuhdetta ei voi syntyä.

Automaattinen päätöksenteko  ja profilointi


Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Suojaustoimet sekä oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät riskit

Henkilötietoja suojataan tietoturvallisilla teknologisilla ratkaisuilla sekä hallinnollisin keinoin. Järjestelmiin ja fyysisiin tiloihin pääsevät vain ne, joille on annettu pääsyoikeudet työtehtävien vuoksi.

Jos havaitsemme, että kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat ovat joutuneet vääriin käsiin tai että niitä käytetään muuten väärin, ryhdymme viipymättä selvittämään tilannetta ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.